fredag 26 mars 2010

Företaget som skiter fullständigt i regler och villkor...


Man skulle kunna tänka sig, om man vore ett företag vars täkttillstånd just nu ligger hos Högsta domstolen, att man var noga med hur man sköter sig... Man skulle kunna tro att Nordkalk, som det företag jag talar om heter, passade sig noga för att göra några misstag nu. Men så är det inte. För det brukar gå vägen...det har det gjort förr.
Så här går det till.
Företaget ber länsstyrelsen om tillstånd att få sätta upp två flödesmätarskivor i ett par permanenta vattenflöden i naturreservatet Bästeträsk. Länsstyrelsen säger ja.

Nordkalk skickar ut konsulterna på IVL för att fixa. Första skivan verkar gå bra, andra inte. Istället för att sätta upp skivan bygger man en fördämning av sten rakt över bäckfåran. 15 meter uppströms står mätstationen och undrar hur den ska kunna ge exakta mätvärden som sedan ska ligga till grund för de kontrollprogram som ska garantera att inget händer med vattenmängd och kvalité om tillstånd ges.


Nu denna första vårdag när jag och en vän besöker Tvärlingsmyrs och Släkmyrs flöden ser vi genast att någon dämt upp i Släkmyrsflödet. Här flödar vattnet över fördämningen...här mäts inga högsta flöden och här ser vi ännu släpspåren i snön till bäcken från röset en bit in i skogen (innan de töar bort i vårsolen). Kort kontakt med ansvarig på länsstyrelsen:
Tillstånd till detta har företaget INTE, att bygga fördämningar inne i naturreservat är INTE tillåtet utan särskilt tillstånd. Och att de kunniga konsulterna dessutom väljer att göra det med sten från ett närliggande gravröse...
Jag fotograferar och konstaterar som vanligt att det är själva satan att privatpersoner ska tvingas ligga i buskarna och bevaka alla Nordkalks förehavanden...gång på gång.

Man skulle kunna tro att de som vill köra tillståndspliktig verksamhet som kraftigt kommer att påverka sjön och naturreservatet Bästeträsk skulle ha allt att vinna på att sköta sig exemplariskt...men icke. De vet att de kommer undan; "går det så går det" tänker de och kör på, gång efter gång.
Med företagets respektlösa hållning till villkor och tillstånd verkar konsulterna från IVL inte heller behöva någon kunskap om vad som gäller i naturreservat och vad som gäller kring fornlämningar.
Men pinsamt är det, både för Nordkalk och IVL, att man talar sig hes om sina fina utredningar och sina goda intensioner inför domare och advokater men skarvar och trixar i verkligheten så fort man får en chans.
Vem mätte i provhålen och fick lön och bil på köpet för att se de värden som efterfrågades, vem undlät att hägna in Gaffelfibblan, vem gav order om utpumpning av vatten till markerna, vem ändrade i vattenexpertens texter? Vem tjänar minst på att Bästeträsk blir vattentäkt?

Låt mig presentera Nordkalk: företaget som ljuger med kalkvit tunga, och med brott lätt räknar in de 24 miljarder kronor som Ojnareskogen ska ge (men som aldrig kommer att skattas på Gotland).
Foto: Sofia Bothorp. Bilden visar flödet från Släkmyr uppdämt av IVL den 15 eller 16 mars 2010. Länsstyrelsen kontaktades den 20 mars.söndag 7 mars 2010

En resa till drömtiden tur och retur


Nyss hemkommen från Alljungen och ett dygn i framtiden.

Vad är en vision? Vilken vision är vår? Och jag; vilken vision har jag?
När börjar visionen och när slutar dåtiden?

Miljöpartiet Karlskronas årliga visionshelg när vi lägger detaljpolitiken på hyllan för att i 24 timmar prata helheter, grönslösa sammanhang och en möjligheternas framtid.

Många ord, teorier och formuleringar...och bastubad, grön mat, smärtsamt stark vårsol och en stjärnhimmel som får lysa utan konkurrens från annan belysning.

Och så dessa fantastiska mänskliga möten..så olika vi är...så många sätt att se på världen...så mycket samlad kunskap.

Att samlas runt lägerelden med nutidssoppan för att sedan sitta på bryggan och kisa mot framtiden
Att gå in och inse att se backcasting-"tratten" bara är en del av solens strålar...

Att vakna och tassa ut till dasset och förvånas över att morgonsolen faktiskt värmer fast snön gnistrar och att livet är helt stilla en stund...innan en hackspett långt borta trummar in den nya dagen.

Att lära sig nytt, att våga släppa taget om det vi trott...gång på gång.

Ett steg rakt in i drömtiden och därefter.
Att med verklighetens folk ta fram penslarna och dra streck från då till nu, från omöjligt till möjligt, från ohållbart till hållbart!

Till framtidsvisionen och hem igen - på 24 timmar.
Jag landar i en känsla av tillförsikt, mänsklig tillit och tacksamhet!

I love Mp Karlskrona...

Sofia

Foto: Minns när vi började måla på visionen... Alljungen februari 2008